V Marszobieg Charytatywny. By pomóc innym i sobie

02.10.2017
V Marszobieg Charytatywny - księga pamiątkowa

W zakończonym 28 września V Marszobiegu Charytatywnym ArcelorMittal Poland, którego partnerem jest Fundacja Nasze Dzieci, wzięło udział 1412 uczestników. Razem pokonaliśmy dystans 9844 kilometrów, co w przeliczeniu na złotówki (za każdy kilometr firma wpłaca 5 zł.) dało kwotę 49 220 zł.

 
- Bądźcie proszę – przed marszobiegiem pisał do pracowników dyrektor generalny Geert Verbeeck. Na starcie, podczas powitania pierwszych zawodników, wymieniał imiona całej „czternastki” dzieci, dla których zorganizowano to wydarzenie. Sam wziął czynny udział w 2 marszobiegach, zaliczając, jak co roku, po kilka okrążeń. W Krakowie towarzyszyli mu dyrektorzy zarządzający: Bogdan Mikołajczyk i Patrick Deforche. W Dąbrowie maszerowała wraz z dyrektorem i liczną grupą pracowników Monika Roznerska, dyrektor personalny. W swoich lokalizacjach na starcie stanęli też niemal wszyscy dyrektorzy zakładów.

Zdzieszowicki, „najmłodszy” marszobieg, uroczyście otworzył dyrektor Zakładu, Wojciech Kaczmarek. W ubiegłym roku to tu właśnie padł rekord liczby kilometrów przebytych średnio przez 1 uczestnika – blisko 10! Ten zapał nie był jednorazowy, o czym świadczy tegoroczny wynik.

 
- Wszyscy pomagamy 14 potrzebującym dzieciom. Jest to niezwykle potrzebna akcja w naszej firmie, która pomaga nie tylko dzieciom, ale również nam wszystkim zachować dobrą kondycję – powiedziała Beata Łęgowiak-Szota z Biura BHP, które od początku, razem z Fundacją Nasze Dzieci, jest organizatorem marszobiegu. Wojciech Kozak, dyrektor BHP, maszerując - wspierał pracowników we wszystkich trzech lokalizacjach.
 
 
Na wyznaczonych trasach wewnątrz hut w Dąbrowie Górniczej i w Krakowie, a w Zdzieszowicach nawet poza zakładem, pojawili się pracownicy ArcelorMittal Poland, spółek zależnych, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy ochrony i strażacy. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli wolontariusze, którzy obsługiwali stoiska startowe, stanowisko cateringu i przybijali pieczątki. Wśród pracowników panowała atmosfera wyjątkowego wydarzenia.

W zakończonym 28 września V Marszobiegu Charytatywnym wzięło udział 1412 uczestników. Razem pokonaliśmy dystans 9844 kilometrów, co w przeliczeniu na złotówki (za każdy kilometr firma wpłaca 5 zł) dało kwotę 49 220 zł. Średni dystans na 1 uczestnika to prawie 7 km.

W Zdzieszowicach ta średnia wyniosła 10,86 km na osobę. Na starcie stanęło tam 406 osób. Dla porównania w Dąbrowie wzięło udział w marszobiegu 626 pracowników, a w Krakowie 380. Liczba pokonanych kilometrów w Zdzieszowicach w sumie wyniosła 4408, w Krakowie 2076, a w Dąbrowie - 3360 km.
 

W tegorocznym marszobiegu, podobnie jak w ubiegłych latach, wzięły również udział dzieci z przedszkola Równe Przedszkolaki z Dąbrowy Górniczej oraz  Akademii Małych Pociech z Krakowa.

Wcześniej przedszkolaki wraz ze swoimi nauczycielami przygotowały odpowiednią oprawę artystyczno-wizualną, tj. piosenki, przyśpiewki, transparenty, pompony, grzechotki, kołatki i balony, które głośno i barwnie towarzyszyły dzieciom poczas marszobiegu.

Marszobieg Skrzata odbywał się na terenach przedszkolnych ogrodów oraz wokół przedszkola. W Zdzieszowicach podczas Marszobiegu nie zabrakło podopiecznych pobliskich przedszkoli, a nawet żłobka.

 

Środki z poprzedniej edycji Marszobiegu zostały przez rodziców 16 chorych dzieci przeznaczone w kwocie 42 453,76 zł na zakup:
 • żywności dietetycznej,
 • terapii EEG Biofeedback,
 • pobytu na obozie i turnusie rehabilitacyjnym,
 • usług fizjoterapeutycznych,
 • leków,
 • konsultacji i badań lekarskich,
 • okularów korekcyjnych,
 • badań diagnostycznych,
 • zajęć rewalidacyjnych, S.I, pedagogicznych,
 • roweru rehabilitacyjnego trójkołowego,
 • komputera dotykowego,
 • zasilenie subkonta w opp (na pokrycie kosztów leczenia Podopiecznych w późniejszym czasie).

 

Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom Marszobiegu, z całego serca dziękujemy :)

 

V Marszobieg Charytatywny
V Marszobieg Charytatywny
V Marszobieg Charytatywny
V Marszobieg Charytatywny
V Marszobieg Charytatywny
V Marszobieg Charytatywny