Władze Fundacji

Zarząd

Katarzyna Kulik  - Prezes Zarządu

Magdalena Kuśmierz - Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Karolina Muza-Adamiec - Przewodnicząca Rady Fundacji

Tomasz Ślęzak

Jadwiga Radowiecka

Jacek Zub