Władze Fundacji

Zarząd

Katarzyna Kulik  - Prezes Zarządu

Magdalena Kuśmierz - Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Karolina Muza-Adamiec - Przewodnicząca Rady Fundacji

Maja Kamińska

Jadwiga Radowiecka

Mirosław Nowak

Adam Wdowiak