Podaruj 1,5% podatku Fundacji Nasze Dzieci - KRS 0000377619

Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz rozwój, edukację, wychowanie, profilaktykę zdrowia, organizację czasu wolnego dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Pomagasz nam również poszerzać ofertę w zakresie pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego. 

 

Jak podarować 1,5% podatku Fundacji Nasze Dzieci?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Aby przekazać 1,5 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę oraz numer KRS 0000377619. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

 

Co robimy?

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest działalność na rzecz edukacji, oświaty, rozwoju, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Misję tę Fundacja realizuje głównie poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedszkoli ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży, a także pomocy społecznej oraz działalności charytatywnej. Teren działalności Fundacji jest obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego i małopolskiego.

 

Najważniejsze projekty w latach 2019 - 2023:

 • współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie:
 • w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności;
 • organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci;
 • pikniki, akcje charytatywne nt. zdrowego stylu życia;
 • ufundowanie nagród w przeglądzie piosenki dziecięcej;
 • wsparcie organizacyjne zawodów w pierwszej pomocy;
 • wspomaganie innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji;
 • udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych i Festynie Małolata z programem edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży;
 • wsparcie festynu dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Dąbrowy Górniczej;
 • pokrycie kosztów przesiewowych badań wad postawy oraz komputerowych badań stóp dzieci z przedszkoli przyzakładowych w Krakowie i Dąbrowie Górniczej;
 • pokrycie kosztów zakupu choinek i przeprowadzenia animacji świątecznych dla najmłodszych pacjentów szpitali;
 • wsparcie organizacyjne i ufundowanie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci "Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną";
 • wsparcie finansowe organizacji wolontariatu podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach 3-5.12.2022 r.;
 • zakup robotów edukacyjnych EMYS wraz z zestawami tematycznymi do przedszkoli ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej i Krakowie;

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za przekazane wsparcie.

Fundacja Nasze Dzieci