Polityka prywatności

Serwis fundacja-naszedzieci.pl zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych.

 

Pliki Cookies

Pliki cookies umieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez Fundację Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („FND”). FND jest właścicielem serwisu  fundacja-naszedzieci.pl w związku z czym uzyskuje dostęp do plików cookies. Ponadto dostęp do plików cookies mogą mieć spółki z grupy ArcelorMittal (AM).

FND umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika następujące rodzaje plików cookies:

 • Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
 • Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby: zapewnić bezpieczeństwo kiedy logujesz się do serwisu, zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz, dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • Cookies analityczne – są niezbędne, aby ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby: badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania), wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty). Fundacja Nasze Dzieci nie  korzysta z internetowych usług statystycznych podmiotów trzecich, tj. Google Analytics.

Zgoda na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym zazwyczaj wyrażana jest domyślnie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia i samodzielnie określić warunki przechowywania oraz dostępu do danych. Wśród ustawień możliwa jest całkowita blokada plików cookies lub każdorazowe informowanie użytkownika o wysyłaniu plików cookies na urządzenie końcowe.

 

Blokada plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu fundacja-naszedzieci.pl

 

Ustawienia przeglądarki dotyczą jednego konkretnego urządzenia końcowego. Dlatego jeżeli użytkownik korzysta z więcej niż jednego urządzenia konieczne jest dopasowanie ustawień na każdym urządzeniu, bowiem domyślnie każde urządzenie najczęściej pozwala na dostęp i umieszczanie na urządzeniu plików cookies.

 

Kontakt

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w komunikacji kierowanej na kontakt do: 

 1. Fundacji Nasze Dzieci znajdujący się pod linkiem https://www.fundacja-naszedzieci.pl/kontakt/fundacja-nasze-dzieci.html drogą telefoniczną lub elektroniczną (zawierających imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jest niezbędne w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem tych danych osobowych jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 92.
 2. Przedszkola w Dąbrowie Górniczej, znajdujący się m.in. pod linkami:
  - https://www.fundacja-naszedzieci.pl/kontakt/przedszkole-dabrowa-gornicza...,
  - https://www.fundacja-naszedzieci.pl/przedszkole-dabrowa-gornicza/kontakt...,
  drogą telefoniczną lub elektroniczną (zawierających imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jest niezbędne w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem tych danych osobowych jest Marlena Gulewicz pod adresem: Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej, ul. Kasprzaka 74a, tel. +48 668 514 940, rowne-przedszkolaki@eduges.pl
 3. Przedszkola w Krakowie, znajdujący się m.in. pod linkami:
  - https://www.fundacja-naszedzieci.pl/kontakt/przedszkole-krakow.html,
  - https://www.fundacja-naszedzieci.pl/przedszkole-krakow/kontakt.html,
  drogą telefoniczną lub elektroniczną (zawierających imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jest niezbędne w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem tych danych osobowych jest Marlena Gulewicz pod adresem: Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie, os. Centrum A nr 14., tel. +48 668 024 681, przedszkole.amp@eduges.pl

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w e-mailu lub telefonicznie  jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Nasze Dzieci Lub Przedszkola, prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie danych przekazanych do Fundacji Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Administrator” lub „FND”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z FND poprzez adres mailowy podo.amp@arcelormittal.com.

W zakresie kontaktu z Przedszkolem, Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe jest Marlena Gulewicz pod adresem właściwego przedszkola: Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej lub Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Akademia Małych Pociech w Krakowie" („Administrator” lub „Przedszkole”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować listownie z Administratorem pod adresem danego przedszkola (ul. Kasprzaka 74a, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub os. Centrum A nr 14, 31-925 Kraków) lub poprzez adres mailowy: marlena.gulewicz@eduges.pl.

 

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

a. Jeśli chodzi o FND w celu rejestracji użytkownika w strefie rodzica serwisu fundacja-naszedzieci.pl i korzystania z zasobów strefy rodzica przez zarejestrowanych użytkowników. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO
b. skontaktowania się z Tobą w związku z przesłaniem zapytania e-mailem lub telefonicznie Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

 

III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. Jeśli chodzi o FND dane podane w wniosku o dostęp do strefy rodzica: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. komórkowego, nazwa użytkownika, hasło, jak długo posiada konto, kiedy ostatni dostęp, do jakich zasobów ma dostęp, status użytkownika (aktywny/zablokowany), imię i nazwisko oraz wizerunek dziecka, nazwa przedszkola do którego uczęszcza dziecko,  
b. Podane w komunikacji telefonicznej lub e-mail kierowanej do Administratora: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie firma, numer telefonu oraz dane zawarte w treści zapytania;
c. Dane gromadzone przez stronę www FND, związane z plikami cookies stosowanymi przez FND.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
b. Podmioty, które w związku ze zleconymi zadaniami, np. serwisem I hostingiem strony internetowej w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe;
c. ArcelorMittal Poland (AMP) oraz podmioty trzecie należące do grupy AM, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

 

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych, ale nie dłużej niż przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola w przypadku dostępu do strefy rodzica w serwisie fundacja-naszedzieci.pl;
b. przez czas niezbędny do odpowiedzi na zadane zapytanie, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów.

 

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
 • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.