Dziękujemy za płomyki nadziei przekazane podczas zbiórki publicznej dla Darii!

12.03.2013

- Cieszę się, że pochodnia z Paraolimpiady w Londynie, jako symbol dobroczynności, pozostanie u nas w Polsce – powiedziała Monika Roznerska, dyrektor ds. personalnych ArcelorMittal Poland S.A. podczas finału akcji charytatywnej. Uroczyste przekazanie nieodłącznego olimpijskiego atrybutu miało miejsce 31 stycznia br. Teraz pochodnia zajmuje honorowe miejsce w gabinecie pani dyrektor.

 

Pomysłodawca akcji Filip Kuźniak przeznaczył pochodnię, którą niósł podczas Paraolimpiady w Londynie na szczytny cel. Z grupą swoich koleżanek i kolegów postanowił zorganizować publiczną zbiórkę pieniędzy i zlicytować pochodnię. Fundusze zostały przeznaczone dla sześcioletniej Darii Kukuła, chorej na czterokończynowe porażenie, padaczkę lekooporną, encefalopatię wielotorbielowatą i inne współistniejące schorzenia. Środki finansowe pomogą pokryć koszty rehabilitacji, leczenia, zakupu sprzętu medycznego i funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
 

Od 26 listopada do 13 grudnia na leczenie i rehabilitację sześcioletniej Darii zbieraliśmy pieniądze do skarbon umieszczonych w czternastu lokalizacjach. Deklarowane kwoty można było również wpłacać na specjalne konta bankowe. Zebrane w ten sposób środki złożyły się na ogłoszoną 14 grudnia przez Charytatywną Kapitułę Fundacji Nasze Dzieci cenę wywoławczą Pochodni Paraolimpijskiej.
 

Pochodnię zlicytowała Monika Roznerska, wpłacając na konto Fundacji Nasze Dzieci wspaniały płomień nadziei – tysiąc euro (po przeliczeniu 4.069,60 zł.). Za ten dar serca podziękowała raz jeszcze Katarzyna Kulik, prezes Fundacji Nasze Dzieci.

W sumie w czasie całej akcji zebrano 7.852,36 zł. Koszty akcji (opłata bankowa) wynosiły 25,75 zł., natomiast dochód 7.826,61 zł. Kwota ta w całości, na podstawie umowy darowizny, 11 lutego 2013 r. przekazana została tacie Darii.
 

Warto podkreślić, że w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych było ponad 30 osób. Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się wolontariusze i pracownicy Fundacji Nasze Dzieci, nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Prace związane z prowadzeniem zbiórki, w tym przygotowanie i druk ogłoszeń, naklejek, plakatów, zabezpieczenie i transport skarbon, tłumaczenie tekstów, konsultacje prawne były wykonane przez wolontariuszy bezpłatnie.

Fundacja Nasze Dzieci samodzielnie opracowała i prowadziła na stronie internetowej Fundacji, akcję informacyjną oraz obsługiwała pod względem merytorycznym i technicznym internetową aukcję pochodni paraolipmijskiej.

Darczyńcom za płomyki nadziei i wszystkim osobom zaangażowanym dziękujemy! heart

Sebastian Kukuła, tata Darii.
Fundacja Nasze Dzieci

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej dla Darii Kukuła
Protokół z komisyjnego podliczenia gotówki zebranej do skarbon stacjonarnych

 

Więcej na temat zbiórki publicznej dla Darii:
Przekaż płomień nadziei - mamy zwycięzcę aukcji charytatywnej!
Charity auction - Aukcja charytatywna
Przekaż płomień nadziei! Share the flame of hope!