Alternatywne działania, zamiast stosowania kar

01.12.2017

Dnia 20 listopada 2017 roku w Przedszkolu ArcelorMittal Poland – „Akademia Małych Pociech w Krakowie” odbyła się prelekcja dla rodziców pt.: „Alternatywne działania, zamiast stosowania kar”. Prelekcję poprowadziła mgr Anna Jurczak, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz psycholog pracujący z dziećmi i ich rodzicami. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, która miała na celu ułatwienie odbioru prezentowanych treści.

Informacje przekazywane rodzicom bazowały zarówno na najnowszej literaturze traktującej o sposobach pracy z dziećmi, działaniach struktur neuronalnych w naszym mózgu, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć nasze reakcje w odniesieniu do zachowań dzieci, jak i reakcje dzieci na prezentowane przez nas postawy. Przykłady dotyczące różnych sposobów ukazywania konsekwencji zachowań dzieci, oprócz teoretycznego podejścia bazowały również na przykładach, z którymi osoba prowadząca prelekcję miała styczność.

Rodzice mieli możliwość skonfrontowania się ze słowami, które wypowiadają do dzieci oraz różnymi sposobami w jaki mogą być one odczytywane przez ich pociechy. Ponadto, ukazane zostały przykłady jak zmiana słownictwa rodziców jest w stanie zróżnicować odbiór komunikatu przez dziecko. Poznanie różnicy między karą, a umiejętnościami wyciągania konsekwencji, które są ściśle związane ze złym zachowaniem dzieci, w przyszłości pozwoli im na uniknięcie popełniania błędów. Bardzo ciekawy przykład stanowiła jedna sytuacja opisana przez panią psycholog, dotycząca ukarania dzieci, które podczas popołudniowej wizyty w restauracji źle się zachowywały, kopiąc się na wzajem. Jak się okazało, kara zaproponowana przez rodziców, która dotyczyła trzydniowego „szlabanu” na telewizję, nie była dobrym wyjściem z sytuacji. Po pierwsze nie mogła być ona spełniona od razu, po drugie złe zachowanie w restauracji w żaden sposób nie jest związane z brakiem możliwości oglądania telewizji w domu. Konsekwencje, które ponoszą dzieci zawsze powinny mieć ścisły związek z ich zachowaniem. Nie mogą one stanowić sytuacji oderwanej od kontekstu, ponieważ w taki sposób sami rodzice utrudniają sobie proces wychowawczy swoich dzieci.

Podczas wykładu były poruszane tematy związane z najczęstszymi błędami popełnianymi przez rodziców w stosunku do złego zachowania ich dzieci, które w rezultacie często prowadzą do wzmacniania u nich negatywnych zachowań. Opisane zostały rożne sposoby wyciągania konsekwencji od naszych pociech, które mają na celu niwelowanie u nich negatywnych postaw, ale również wzmacniania poczucia własnej wartości oraz sprawstwa. Przytoczone zostały liczne przykłady pracy z dziećmi oraz historie związane z perypetiami ich zachowania i działaniami rodziców, których celem była ich zmiana.

Wszystkie opowiedziane historie bazowały na pracy pani psycholog. W spotkaniu wzięło udział 10 rodziców. Mimo tego, że prelekcja była przewidziana na 45 minut, trwała dwa razy dłużej. Rodzice bardzo chętnie zadawali pytania dotyczące różnych możliwości rozwiązanie swoich problemów z zachowaniem dzieci. Bardzo chętnie włączali się w dyskusję oraz opisywali sytuacje z którymi borykają się na co dzień. Po skończonej prelekcji część rodziców rozmawiała z psychologiem indywidualnie, prosząc o wskazówki pracy w odniesieniu do konkretnych sytuacji.

mgr Agnieszka Jakubek